What
image
 • Denmark
 • France
 • Germany
 • Hungary
 • Ireland
 • Norway
 • Poland
 • Sweden
 • TODO
 • Turkey
 • UK
Where
image
image

Akacia Medical Sweden Hårtransplantation

 

Be the first to review

Om Akacia Medical

Akacia Medical Sweden, hårtransplantation bäst i Sverige, bildades 2001 och har i många år hjälpt tusentals patienter att få nytt tjockare hår på vår hårtransplantation klinik. Dom första åren fanns kliniken i Turkiet men i oktober 2011 öppnade vi även en filial i Sverige. Detta för att kunna erbjuda konkurrenskraftiga priser på hårtransplantationer utan att tumma kvaliteten även i Sverige, då vi såg att priserna var väldigt höga och det har gjort oss till pionjärer genom att vi var först att kunna erbjuda hårtransplantationer till priser människor faktiskt har råd med. Genom åren har vi fått med oss ovärderliga kunskaper kring hur man transplantera hår med absolut bästa resultat.

Juni 2014 flyttade vi in till Läkarhuset i Vällingby. Efter 6 år i Vällingby har vi nu flyttat in till vår nya toppmoderna klinik i Alvik i Stockholm. Vårt operationsteam har lång erfarenhet av hårtransplantationer och tillsammans har vi utfört fler än 10 000 operationer.

Om FUE-metoden

Fue-metoden lämnar endast små hål som uppstår när hårsäckarna plockas ut
Det är möjligt att transplantera upp till 3 500 hårsäckar på en sittning
Fue-metoden är “nya” metoden mot föregångaren FUT-metoden, som innebar att man skar bort en hudflik på huvudet
Vi utför våra hårtransplantationer med FUE-metoden (Follicular Unit Extraction) som innebär att enskilda hårsäcksgrupper avlägsnas direkt från givarområdet. Att flytta hår är ett precisionsarbete och kräver noggrann planering. Om patienten inte har ett tillräckligt bra givarområde i bakhuvudet att utvinna hårsäckar ifrån, så kan vi utvinna hårsäckar från andra delar av kroppen med BHT (body hair transplantation).

Vi har alltid i beaktning så att det finns tillräckligt med hår kvar om patienten har fortsatt håravfall. För då kan det bli aktuellt med en andra hårtransplantation efter några år och då är det av stor vikt att vid första operationen kalkylera med viss marginal så att man har goda förutsättningar till senare tillfälle.

Nästan direkt efter en hårtransplantation så växer de transplanterade hårsäckarna (hårimplantat) fast och börjar så småningom att producera hår. Med hjälp av små verktyg och tät placering av hårsäckar kan vi återskapa ett naturlig resultat. Med vår expertis och precisionsarbete så har vi hög överlevnad av transplanterade hårsäckar.

Slutresultatet av din hårtransplantation ser du först efter 12 månader och då gör vi en utvärdering. Men du kommer se skillnad redan efter 3-4 månader. Under den tiden kommer vi ha personlig kontakt med dig. Under tillväxtperioden så rekommenderar vi att patienten kommer och gör trombocyt-behandlingar. Ditt resultat är också vårt resultat och vi är väldigt måna om att du ska bli helt nöjd.

About Akacia Medical

Akacia Medical was founded in 2001. Since then, thousands of patients have been able to grow their hair at our clinic for hair transplants. Although the first clinic was in Turkey, we opened a Swedish branch in October 2011. We wanted to be able offer affordable prices for hair transplants, without sacrificing quality. This was because we realized that prices in Sweden were prohibitively high. We have gained valuable knowledge over the years about how to transplant hair with best results.

We moved into Vallingby’s Medical Centre in June 2014. We have moved to our new, state-of the-art clinic in Alvik, Stockholm after 6 years of living in Vallingby. We have performed over 10,000 hair transplants together as a team.

The FUE method

FUE leaves no holes, unless the hair follicles have been removed.

You can transplant up to 3500 hair follicles within one session

FUE is “new” in comparison to the FUT method. This involved removing a flap of skin from the head.

FUE (Follicular unit Extraction) is the method we use to perform hair transplants. This involves the extraction of individual hair follicles from the donor area. Hair removal requires precision planning. We can use BHT (body hair transplantation) to extract hair from patients who do not have sufficient donor areas in their heads.

If the patient is experiencing continued hair loss, we always make sure that there is enough hair. A second transplant might be required in this case. It is important to plan a margin for your first operation, so you can have a high chance of success.

The transplanted hair implants (hair follicles) begin to grow almost immediately after the hair transplant. We can achieve a natural look with small tools and precise placement of hair follicles. We have a high survival rate for transplanted hair follicles because of our expertise and precision work.

The final results of your hair transplant will not be visible until 12 months. After that, we will conduct an evaluation. However, you will notice a difference in 3-4 months. We will be in touch with you during that period. We recommend that patients come for platelet treatment during the growth period. We want you to be completely satisfied with your result.

image

get extra discount for your treatment