What
image
 • Denmark
 • France
 • Germany
 • Hungary
 • Ireland
 • Norway
 • Poland
 • Sweden
 • TODO
 • Turkey
 • UK
Where
image
image

Novohair Denmark – Hårtransplantation i København

 

Be the first to review

Om os

Novohair er det tidligere Hud & Hårklinikken, som var et af de førende behandlingsklinikker i Danmark med speciale i hårtransplantation. Vi har skiftet navn og identitet, da vi længe har ønsket at udvide internationalt. Og nu kan vi tilbyde hårtransplantationer i København og Tyskland.

Hos Novohair har vi samlet Nordeuropas bedste speciallæger og er stolte af vores mangeårige erfaring med hårtransplantationer og behandling af hårtab – hos både mænd og kvinder. Mere end 1000 patienter er blevet behandlet af vores specialister, og nyder nu en god følelse af velvære og udseende.

Novohairs speciallæger er de første i Norden til at kombinere motoriseret og manuelle FUE-metoder, og opnår resultater, som ikke kan kendes fra naturlig voksende hår.

Novohairs speciallæger og sygeplejersker er godkendt af Sundhedstyrelsen til udførelse af hårtransplantationer.

Novohair er medlem af The International Society of Hair Restoration Surgery (ISHRS) som er det førende forening og myndighed inden for hårtransplantation.

Hos Novohair er patienten i centrum og vores mål er at skabe et så naturligt resultat som muligt – hver gang.

Ønsker du at se tidligere anmeldelser af vores arbejde så kig på Trustpilot under Hud & Hårklinikken.

Hvad er en hårtransplantation?

Markedet bugner af produkter og gode råd om hår og hårtab.
Og det er ikke altid let at finde hoved og hale i den store jungle af tilbud som findes.
På nettet kan du finde masser af information som lover stærkt og kraftfuldt hår ofte ´dokumenteret´ af tvivlsomme eksperter. Og der findes da også produkter, som kan fremme din hårvækst, men her bør du vælge veldokumenterede løsninger anbefalet af godkendte læger og hårklinikker.
Vil du for alvor din vigende hårgrænse til livs, så skal du vælge en FUE-hårtransplantation, hvor hår (eller grafts af 1-3 hår) flyttes fra dit donorområde (nakken) til det modtagerområde, hvor du lider af hårtab (typisk tindingerne, kronen/månen eller skæg og øjenbryn).
Vælger du en hårtransplantation hos Novohair, er du sikker på, at du er i gode hænder, og at du får de bedst mulige resultat. Det skyldes blandt andet vores innovative, skånsomme og effektive metoder, som du kan læse mere om herunder.

FUE – Follicular Unit Extraction

FUE står for Follicular Unit Extraction, og er den mest moderne og skånsomme behandling mod hårtab som findes.
Novohairs rutinerede speciallæger er de første i Danmark som anvender manuel og motoriseret FUE-metode i én behandling. Hos Novohair anvender vi FUE-metoden, da den både er den mest skånsomme behandling for patienten og som samtidig giver det bedste og mest naturlige resultat. Ved at kombinere de to teknikker er det muligt at udtage flere hår på kortere tid.
Nogle klinikker anvender stadig FUT-metoden, som er en forældet og barsk metode med store risici for komplikationer. Her fjerner man en stribe hud fra nakken og helingsperioden er meget lang.

Hos Novohair har vi for længst videreudviklet nye, innovative metoder, og vi anvender nu udelukkende de bedste og mest effektive behandlingsmetoder som findes.

Hårtransplantation for og efter

Hvordan foregår FUE?

Ved en FUE-hårtransplantation udtages hårsækkene enkeltvis fra områder med meget hårvækst – typisk nakken eller siderne af hovedet, og indsættes efterfølgende på de udsatte steder, så hovedbunden igen bliver dækket af hårvækst.
Vores lægeteam er specialister inden for behandling af hårtab og er derfor i stand til at opnå naturlige resultater, som både tager hensyn til hårets nuancer og vokseretning.
Hos Novohair anvender vi et motoriseret FUE-værktøj, som ved udtagelsen af grafts sikrer en høj overlevelsesrate og øget patientkomfort. Vi kan ganske enkelt udtage hårene hurtigere og mere præcist, så du ikke skal ligge på briksen så længe. Samtidig heler du meget hurtigere op og behandlingen efterlader kun mikroskopiske ar, som ingen kan se.

Hvad koster en hårtransplantation?

About us

Novohair was the former Hud & Harklinikken which was a leading clinic in Denmark that specialised in hair transplantation. As we long wanted to expand internationally, we have changed our identity and name. We are now able to offer hair transplants in Germany and Copenhagen.

Novohair has gathered the top specialists in Northern Europe. We are proud of our extensive experience in hair transplantation, hair loss and hair restoration for men and women. Our specialists have treated more than 1000 patients, who now feel great about their appearance and well-being.

Novohair specialists were the first to combine manual FUE and motorised FUE methods in the Nordic countries. They have achieved results that are unmatched by naturally growing hair.

The Danish Health Authority has approved Novohair’s specialists and nurses to perform hair transplants.

Novohair is a member of the International Society of Hair Restoration Surgery, which is the most authoritative association in hair transplantation.

Novohair is all about the patient. Our goal is to provide the best possible results every time.

You can see past reviews on our work at Trustpilot, under the Skin & Hair Clinic.

What is a hair-transplant?

There are many products on the market that can help you with hair loss and hair growth.

It can be difficult to navigate the maze of offers.

You can find a lot of information online promising strong, powerful hair. Many of these claims are often made by dubious professionals. There are many products that can grow your hair, but it is important to choose well-researched solutions suggested by licensed doctors and hair clinics.

FUE hair transplant is the best option for you if you’re serious about your receding hairline. This involves hair (or grafts) being transferred from your neck to the area you have hair loss. This usually includes the temples, crown/moon, eyebrows and beard.

Novohair will ensure that your hair is in the best hands. You can learn more about our gentle, effective, and innovative methods below.

FUE – Follicular Unit Extraction

Follicular unit extraction is the latest and most gentle treatment for hair loss.

Novohair’s specialists are the first to combine manual and motorised FUE techniques in one treatment. Novohair uses the FUE method as it is gentlest and gives the best results. Combining the two methods allows for more hair removal in a shorter time.

FUT is still used in some clinics. It is a very old and difficult method that can lead to complications. The procedure involves removing a small amount of skin from the neck. It takes a very long healing time.

Novohair has been developing innovative treatments for hair since long. We now only use the most effective and safest methods.

What is FUE?

FUE hair transplants involve removing hair follicles from specific areas that have a lot of hair, such as the nape or sides, and inserting them into these areas to cover the scalp with new hair growth.

Our doctors are experts in hair loss treatment and can achieve natural results that consider both the hair’s color and the direction of growth.

Novohair uses a motorised FUE device, which allows for a higher survival rate and greater patient comfort during graft removals. You don’t need to be on the table as we can remove hairs faster and more precisely. You heal faster, and there are no visible scarring.

image

get extra discount for your treatment