What
image
 • Denmark
 • France
 • Germany
 • Hungary
 • Ireland
 • Norway
 • Poland
 • Sweden
 • TODO
 • Turkey
 • UK
Where
image
image

Poseidon Kliniken Hårtransplantation Sverige

 

Be the first to review

Om oss

Kliniker för hårtransplantation

Sedan 2018 använder Poseidonkliniken som enda klinik i Sverige en kirurgisk s k punch som är specialgjord för att kunna extrahera hårsäckar med en extremt låg transektionsgrad. Vid implantation av hårsäckar använder Poseidonkliniken implantermetoden. Implantermetoden är minimalt invasiv och den enda mikrokirurgiska metoden som finns för hårtransplantation. Poseidonkliniken är den enda kliniken i Sverige som använder implantermetoden men i Europa finns det flera kliniker som använder metoden.
Låtskrivaren och musikproducenten Andreas Carlsson numera boendes i Los Angeles, sångaren Jan Johansen och fotbollsspelaren Anders Limpar är bara några av de kända personer som har gjort sina hårtransplantationer på Poseidonkliniken. Ryktet om vår behandlingsfilosofi, moderna metod och resultaten från våra hårtransplantationer har spridit sig internationellt och vi tar idag regelbundet emot kunder från Los Angeles, New York, London och andra metropoler.

SKRIFTLIG GARANTI
Poseidonkliniken lämnar skriftlig garanti att du kommer att få ett naturligt resultat som kommer att göra stor skillnad.

HÅRTRANSPLANTATION Sverige

I steg ett använder vi FUE-metoden vilken innebär att vi tar ut hårsäck för hårsäck från givarområdet med ett helt nytt specialgjort precisionsinstrument som Poseidonkliniken tagit fram 2018. Vi tar ut hårsäckarna med sådant mellanrum att det inte går att se att hårsäckar tagits ut, och vi väljer de hårsäckar som har bäst kvalitet. Steg 1 tar ca 1-2 timmar att genomföra.

I steg två implanterar vi hårsäck för hårsäck med en implanterpenna. Varje hårsäck fästs i implanterpennan och implanteras i hårbotten i ett naturligt växtmönster så att håret växer ut i naturlig riktning och rättning. Se före- och efterbilder av hårtransplantation här.

EN HÅRTRANSPLANTATION KRÄVER PRECISION

En lyckad hårtransplantation kräver hög precision och estetisk känsla. Hårsäckar skall placeras så tätt det går och det skall inte gå att se att håret är implanterat. Detta är extra viktigt vid placering i hårfästet. Läkaren måste identifiera och placera hårsäcksenheter som växer med tunna och få hårstrån i hårlinjen och kvalitetskoordinera dessa med hår som växer naturligt i hårfästet. För bästa resultat är det viktigt att läkaren använder ett precisionsinstrument som är enkelt och smidigt att arbeta med. Med implanterpennan kan läkaren enkelt placera hårsäckarna tätt intill varandra utan att instrumentet skadar redan placerade eller befintliga hårsäckar.

About us

Best hair transplant in Sweden

Poseidon Clinic has been the only clinic in Sweden that uses a surgical punch to remove hair follicles. It is specifically designed for extremely low transection. The Poseidon Clinic uses an implant method when implanting hair follicles. The implant method is minimally invasive, and it’s the only microsurgical option for hair transplantation. Although the Poseidon Clinic is the only one in Sweden to use the implanter method, there are many other European clinics that do.

Andreas Carlsson, a music producer and songwriter now resides in Los Angeles. Jan Johansen, a singer and footballer, are just a few of the many celebrities who have had hair transplants at The Poseidon Clinic. Our modern approach, treatment philosophy and the amazing results of our hair transplants have been widely shared internationally. We now see clients from Los Angeles and London.

WRITTEN GUARANTEE

The Poseidon Clinic guarantees that you will get a natural, positive result that will make all the difference.

HAIRTRANSPLANTATION

Step one is the FUE method. This involves removing each hair follicle individually from the donor area with a custom-made precision instrument that was developed by the Poseidon Clinic. We take out the hair follicles in such a way that it is impossible to see if they have been removed. Then we choose the highest quality hair follicles. Step 1 can take approximately 1-2 hours.

Step two is where we insert hair follicles one by one using an implant pen. Each hair follicle attaches to the implanter pen. The implanter pen is then inserted into the scalp in a natural growth manner. This allows the hair to grow naturally in straightening and direction. Here are before and after photos of hair transplantation.

PRECISION IS A MUST FOR HAIR TRANSPLANTS

High precision and artistic sense are required for a successful hair transplant. The hair follicles must be placed tightly and the hair should not be visible once it is in place. This is especially important when placing hair in the hairline. The doctor must determine which hair follicle units grow with very few hairs and coordinate them with natural hair. It is essential that the doctor has a precise instrument that is simple to use. The implant pen allows the doctor to place hair follicles closer together, without damaging existing or previously placed hair follicles.

Hårtransplantation pris

 

image

get extra discount for your treatment